Keurmerk Kassa onzin? klik hier


nov 12 2011

Keurmerken enz. ja onzinnig kunnen ze zijn misleidend ook, wij als CYES WEBSHOP bestaan al jaren als bedrijf actief sinds 1993.

Was onderzoek Meesterkweker van Kassa onzinnig , neen echter was de presentatie van het geheel onzinnig, volgens ons ja zie hieronder waarom wij deze mening toegediend zijn. 

Is trouwens ook gebleken met Keurmerk Qshops: want QShops is wel degelijk erkend op ConsuWijzer.nl zelfs gewaardeerd met een 10.


Hebben zo een en ander gezien en over keurmerken informatie ingewonnen en deels ook getest, nu blijkt dat bijvoorbeeld Thuiswinkel waarborg wel een goed keurmerk mag zijn bijvoorbeeld echter wat controle op beveiliging ook wat steken heeft laten vallen.


Wat wij als CYES Webshops echter meer van belang vinden is dat een Keurmerk net als de Webshop zelf betrouwbaar, betaalbaar en ook moet nakomen wat ze beloven dus een goede bemiddeling bij problemen, checken of de Webshop werkelijk aan gestelde wettelijk voorwaarden voldoet enz.


Nu komt Thuiswinkel waarborg dit label als de Webshop eigenaar vergelijkt minder betaalbaar, zeg maar te duur als men deze kosten moet doorberekenen naar de klanten betaald u toch uiteindelijk de rekening, wat indien een Webshop zich houd aan de wettelijk gestelde eisen dus onnodige extra kosten voor de klant zijn.


Dan komt voor CYES ook nog het feit dat er in de organisatie structuur van Thuiswinkel waarborg personen betrokken zijn die of direct of indirect ook betrokken zijn bij concurrenten van CYES WEBSHOPS, thuiswinkel waarborg een inzage eist van de administratie, wat in dit geval dus kan betekenen direct of indirect mogelijk inzage geven van de bedrijfsgegevens aan de directe en/of indirecte concurrenten.


U zult met CYES eens zijn dat dit geen gewenste mogelijk situatie is en we deze door eenvoudigweg geen lid te willen zijn van Thuiswinkel waarborg ook makkelijk kunnen voorkomen.

Of het nu wel of niet daadwerkelijk het geval is, hebben wij niet inzichtelijk kunnen krijgen, dus of onze cijfers bij de concurrent komen als we lid zijn van Thuiswinkel waarborg, wat wel zeker is dat de totale cijfers van alle webshops in de verschillende markten daar wel degelijk verzameld worden om statistieken mee te kunnen maken, nu willen wij dus ook niet meedoen aan die extra statistische voorziening om zo alsnog eigenlijk dan indirect inzage in onze cijfers te geven al dan niet annoniem.

Het zijn onze cijfers en niet die van Thuiswinkel waarborg punt!
 

Net als onze klanten hun gegevens niet graag gedeeld zien met derden waar wij duidelijk voor waken en op toezien willen wij onze cijfers dus ook niet delen, waarvoor in deze blog bijdrage begrip gevraagd.


Qshops heeft zich bewezen een serieuze aanbieder en keurmerk te zijn in ieder geval aan ons, ook bij vragen en meedenken staan ze voor de winkelier klaar om als er een mogelijk conflict ok kan treden dit in de kiem te smoren , vertaal in de kiem een oplossing voor alle betrokken partijen te kunnen bieden is beter dan een conflict te laten escaleren en/of naar derden door te verwijzen als een geschillencommissie dat kost allen tijd en ergernis, en is ook voor de consument en Wesbhops niet geheel in alle gevallen gratis!
 

De bemiddeling van Qshops is zowel indien nodig voor de Webshop als voor de Consument zonder verdere kosten, en ook via eenvoudige en korte wegen!

En dus geen extra drempel en risico voor de Consument op mogelijk hoge kosten zoals bij Thuiswinkel Waarborg waar dit  in REGLEMENT GESCHILLENCOMMISSIE THUISWINKEL duidelijk genoemd staat.


Kassa zou in dit geval ook eens wat meer werkelijk naar praktijk situaties moeten kijken dan heel populair alle andere keurmerken min of meer, namelijk door te zeggen eigenlijk zijn er maar 1 of 2 keurmerken goed. Zonder de keurmerken die de meesterkweker ook niet heeft ontvangen aan een verdere toets te onderwerpen en deze dus ook zijnde positief te benoemen. Wat dus weer eens laat zien makkelijk een populair TV programma kijkers een mogelijk misleidend beeld kan geven wat overige ook goede keurmerken betreft op zijn minst niet volledig te noemen, maar door na te laten welke keurmerken hier wel geslaagd waren met naam te noemen, meer een zwartmaken van de overige die hier niet goed scoorden.

Sterker Kassa heeft dit wel gedaan en ook personen die wel degelijk kritisch waren over het geheel dus ook thuiswinkel.org gesproken en gefilmd, echter is dit zowel op site als in de uitzending nergens terug te vinden, dus meer een reclame campagne voor thuiswinkel dan een werkelijk onafhankelijk onderzoek volgens ons


OJA waar mensen werken worden fouten gemaakt, hoe deze opgelost worden is bepalend voor succes en het bestaansrecht van de partijen, waarbij wij als CYES dus lang meegaan, wat mogelijk is onder die naam als men goede service aan de klanten geeft.

Dus onzinnige zit er in om niet alle ook Kassa ter beschikking staande feiten bekend te maken en de goede of betere keurmerken niet aan het woord te laten, en deels zelfs achterwege te laten deze te noemen soms wel kort met Logo in beeld te zetten, zonder hierbij aan te geven dat dit een Keurmerk was die de Meesterkweker een keurmerk geweigerd hebben, en dus gezien de kop van het onderzoek wel degelijk een keurmerk waardige kwaliteit hebben geleverd. Wat dus onrecht doet aan de betreffende keurmerken.

Het wel noemen op de website van de Keurmerken waar het niet lukte doet niet af aan het feit dit op een duidelijk wijze nagelaten te hebben in het TV programma zelf.
 

Wat ook onzinnig is we citeren  Bart Combee van de Consumentenbond:

Dingen waar je op moet letten bij een webshop zijn: - Heeft het bedrijf vestigingen in Nederland/gericht op de Nederlandse markt?

IS de meest grote onzin want dan valt hiermee dus meer dan 90 % van de webwinkels in de wereld af, geheel ten onrechte gezien de wetgeving in de andere landen
 

En ter info Raad voor Accreditatie. Dit is een door het Ministerie van Economische Zaken opgestelde onafhankelijke organisatie die op vrijwillige basis de keurmerken toetst echter tegen een zeer ruime soort vergoeding die door dit keurmerk per periode betaald dient te worden

Een echt keurmerk maar dan ook 1  zou kunnen zijn een werkelijk 100% onafhankelijke instelling waarbij er geen of weinig kosten zijn, door overheden rechtstreeks gecontroleerd zonder winstoogmerk, of beter een overheids instantie zelf indien daar snelheid en service en dienstverlening ten minste tot de mogelijkheden behoort.

Oja over overheid en door hen in leven geroepen instantie met transparantie en duidelijk kostenoverzicht voorbeeld consuwijzer zelf als men daar klikt op tarief voor hun 088 nummer  blijft geheel wazig wat dit u beller zou kunnen gaan kosten.  Citaten: Wat kost het bellen naar ConsuWijzer?  ConsuWijzer maakt gebruik van een 088-nummer. Een 088-nummer is een bedrijfsnummer dat u vanaf elke plaats in Nederland kan bellen tegen een bepaald tarief.

You must log in to post a review!